top of page

Group

Public·136 members

Zenci


Zenci >>>>> https://blltly.com/2tlK8sZenci


Günümüzde hakaret kabul edilerek kullanılmayan "negro" sözcüğü Latince "niger" (siyah) sözcüğünden İspanyolca ve Portekizceye geçmiştir. Türkçeye zaman zaman "zenci" olarak çevirilse de Arapça kökenli zenci sözcüğü ile negro sözcüğü arasında anlam benzerliği haricinde bir dilbilimsel ilişki yoktur fakat zenci kelimesi yer yer ve söylendiği zaman ve duruma göre hakaret anlamı taşımaktadır. 59ce067264


https://www.destinydentalap.com/group/mysite-231-group/discussion/eb206027-b9a7-45f7-8d9f-0546928fa80a

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page